Connect with us

ข่าวทั่วไป

ก อ ง สลากฯ ออกมาประกาศแจ้งเลื่อนวันออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด ห น้ า

โดยปกติสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกรางวัลทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน แต่เป็นบางเดือนที่ตรงกับวันหยุดหรือวันสำคัญๆ ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการออกรางวัลได้ อย่างเช่นล่าสุด สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ออกมาประกาศแจ้งว่า เนื่องด้วยวันที่ 16 กรกฏาคม 2562 ตรงกับวันอาสาฬหบูชา และวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ตรงกับวันเข้าพรรษา และทั้งสองวันเป็นวันหยุดราชการประจำปี 2562 ทางคณะกssಖการสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มีประชุมหารือในเรื่อง ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันออกสลาก งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 มาเป็นวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงได้ออกมาประกาศเพื่อให้พี่น้องประชาชนโดยทั่วไปทราบ งวดประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2562 จะเลื่อนออกรางวัลในวันที่ 15 กรกฏาคม 2562

อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถเข้าชมการประกาศผลรางวัลออกสลากกินแบ่งคัฐบาลได้ตามปกติในวันที่ 15 กรกฏาคม 2562 ณ อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

หรือสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ในเวลา 15.00 น. ถึง 16.00 น.

และ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอบคุณที่มา : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

More in ข่าวทั่วไป