Connect with us

Uncategorized

กั๊กที่จอดรถไม่แบ่งคนอื่น ปรับ 1 หมื่น คนแจ้งได้รับส่วนแบ่ง (รายละเอียด)

สวัสดีจ้าวันเรามีเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการจอดรถหรือการที่เรานั้นได้เห็นคนเอาสิ่งของมาว่างบนที่จอดรถนั้น เช่น เ ก้ า อี้ ก ร ว ย อย่างที่เรานั้นได้เห็นกันอยู่ประจำนั้นเอง ซึ้งรู้หรือม่ว่าพฤติ ก s s ಖ เหล่ามีความผิดถึงขั้นโดนปรับได้เลยทีเดียวส่วนเรื่องราวเพิ่มเติมทั้งหมดนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยจ้า

การกระทำดัง ก ล่ า ว อย่างที่เราทุกคนนั้นทราบกันดีแล้ว เพราะว่าสามารถเข้าข่ายความผิด ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตราที่ 19 ที่ได้ระบุไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ใดตั้งวางหรือกองวัตถุใดๆบนถนน เว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร ซึ่งตามมาตรา 57 ระบุผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทนั้นเอง

ซึ้งประชาชนอย่างเรานั้นก็สามารถที่จะแจ้งเรื่องราวดัง ก ล่ า ว นั้นให้เจ้าหน้าที่เทศกิจหรือเทศบาลท้องที่ได้ในทันทีนั้นเอง ซึ้งเเน่นอนว่าการกระทำดัง ก ล่ า ว นั้น ได้เข้าข่าย ความผิดตาม อ า ญ า มาตรา 385 นั้นก็คือ ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตอันชอบด้วย ก ฎ ห ม า ย กีดขวางทางสาธารณะ จนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร โดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใด ถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 พันบาท

เเละนอกเหนือจากนั้น ถ้าหากว่าเป็นการจอดขวางทางออกเข้าบ้านนั้นยังไม่ได้มี ก ฏ ห ม า ย ที่ออกมาเเน่ชัดเท่าไหร่นั้นเอง เพราะว่าเพียงเเต่เป็น ม า ร ย า ททางสังคมที่พึงระลึกว่าผู้อื่นจะเดือดร้อนนั้นเอง เเต่ว่าหากเกิ๑เจ้าของรถคันนั้นชอบจอดอยู่ที่ตรงเป็นประจำ หรือได้มีการมาตั้งเเผงลอยเอาสิ่งกีดขวางไว้ ในประมวลกฎหมาย อ า ญ า หมวด ล หุ โ ท ษ มาตรา 397 ระบุไว้ว่า ผู้ใดในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำนัล กระทำด้วยประการใดๆอันเป็นที่การ รั ง แ ก หรือ ข่ ม เ ห ง ผู้อื่น หรือกระทำให้ผู้อื่นได้รับความ เ ดื อ ด ร้ อ น รำคาญ ต้องระวาง โ ท ษ จำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่เทศกิจหรือเทศบาลเพื่อดำเนินการได้ทันที

เเละเเน่นอนว่าต้องอยู่ภายในเงื่อนไขที่ว่า เจ้าของบ้านต้องแจ้งเรื่องไว้เป็นหลักฐานว่าได้มีการกระทำดัง ก ล่ า ว อยู่เป็นประจำ เพื่อแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นๆจงใจทำให้เดือดร้อน จริงๆนั้นเอง เเต่ว่าหากเจ้าของบ้านนั้นจอดขวางทางอยู่เป็นประจำ เเต่ว่าไม่มีการเเจ้งเรื่องไว้เป้นหลักฐาน เจ้าหน้าทีนั้นก็ไม่อาจจะดำเนินการต่อไปให้ได้นั้นเอง

ขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2K6rIe0

More in Uncategorized